Redacteur: CAMPING DES GROTTES DE ROFFY
SARL met een kapitaal van € 200.000,00
Siret: 48048049000014 – APE: 5530Z – RCS: Sarlat B 480480490
Adres: Lieu-dit Roffy – 24200 Sainte-Nathalène – Frankrijk
Telefoon: 05 53 59 15 61
E-mail: contact@roffy.fr
Web: https://roffy.fr

Verantwoordelijk voor publicatie: FRANCIS FOUCHER

Website creatie: INTERNET DORDOGNE
Adres: 22 rue du Coteau – 24000 Périgueux
Telefoon: 07 69 42 48 45
E-mail: contact@internet-dordogne.com
Web: https://internet-dordogne.com

Website hosting: OVH
Adres: 140 quai du Sartel – F-59100 Roubaix
Telefoon: 0899701761
E-mail: support@ovh.com
Web: https://www.ovh.com

© Foto’s: Dominique Louis en DR

Privacybeleid
Camping Les Grottes de Roffy verzamelt op deze site persoonlijke gegevens van internetgebruikers die contact met hem hebben opgenomen, in het bijzonder via het formulier. In het kader van de dienstverlening verwerkt Camping Les Grottes de Roffy alleen de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. Het doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens is om Le Camping Les Grottes de Roffy in staat te stellen te reageren op verzoeken van internetgebruikers.
Persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, worden alleen verwerkt door leden van Internet Dordogne. Ze zullen niet worden verkocht, verhandeld of overgedragen aan een ander bedrijf of externe entiteit. De camping Les Grottes de Roffy garandeert de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens.
De overgrote meerderheid van de persoonsgegevens wordt opgeslagen op hostingservers in de Europese Unie.
De camping Les Grottes de Roffy verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens te bewaren, tenzij anders vereist door wet- of regelgeving, voor een periode van maximaal drie jaar vanaf het laatste contact met de internetgebruiker.
Aan het einde van deze periode of in geval van uitoefening van hun rechten door internetgebruikers, verbindt Camping Les Grottes de Roffy zich ertoe de persoonlijke gegevens van internetgebruikers waarover ze beschikt te vernietigen.
De camping Les Grottes de Roffy verbindt zich ertoe, onder haar middelenverbintenis, alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen om de persoonlijke gegevens van internetgebruikers te beschermen.

Verwijdering of wijziging van persoonlijke gegevens
Internetgebruikers hebben de mogelijkheid om hun recht op toegang, rectificatie, wissing, verzet, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens en het recht om niet het onderwerp te zijn van een individuele beslissing uit te oefenen. geautomatiseerd systeem en het recht om hun toestemming in te trekken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die ze verstrekken.
Om een ​​van deze rechten uit te oefenen, dient u een verzoek per e-mail te sturen naar contact@roffy.fr

Cookies (trackers)
Het browsen op deze website kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.
De gegevens die via deze cookies worden verkregen, zijn met name bedoeld om de navigatie op deze site te vergemakkelijken.
De gebruiker van de site heeft de mogelijkheid om cookies te deactiveren door naar de opties van zijn webbrowser te gaan.

Statistieken
De camping Les Grottes de Roffy maakt gebruik van de statistische tool Google Analytics die cookies plaatst om gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving heeft Google een wijziging aangebracht in de verwerking van gegevens die internetgebruikers op haar site kunnen raadplegen. Camping Les Grottes de Roffy verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens anoniem te verwerken en het delen van gegevens te deactiveren.

Verantwoordelijkheid
Camping Les Grottes de Roffy wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op deze site kunnen voordoen en die leiden tot verlies van gegevens of het niet beschikbaar zijn van toegang tot de informatie die erop wordt geproduceerd. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van deze site.